.
feature-top

ผลงานนักกีฬาสโมสรสปิริต บาย มณีพงศ์ สาขาเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562

รางวัล ประเภท/รุ่น รายชื่อนักกีฬา
🥇รางวัลชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ 12 ปี นาราดา อุดรพิมพ์
🥇รางวัลชนะเลิศ
ประเภทหญิงคู่อายุ 12 ปี นาราดา อุดรพิมพ์
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ประเภทชายเดี่ยว อายุ 12 ปี วสุธันย์ อุดรพิมพ์
🥇รางวัลชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยวอายุ 16 ปี มนธรรม คนหลัก
🥇รางวัลชนะเลิศ
ประเภทชายคู่อายุ 16 ปี มนธรรม คนหลัก+ชินดนัย พงษ์พัชราธรเทพ
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ประเภทชายเดี่ยวอายุ 16 ปี ชินดนัย พงษ์พัชราธรเทพ
🥇รางวัลชนะเลิศ
ประเภทหญิงคู่ อายุ 16 ปี ทยิดา มหายศปัญญา
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ประเภทหญิงเดี่ยว อายุ 16 ปี ทยิดา มหายศปัญญา,ณัฐธิดา อินทะเคหะ
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ประเภทหญิงคู่ อายุ 16ปี ณัฐธิดา อินทะเคหะ