.

หลักสูตรที่ทำการเปิดการเรียนการสอน

หลักสูตร/คอร์สเรียน
คอร์สเรียน
เรียน วันอังคาร-ศุกร์
เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ (เช้า)
เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ (เย็น)
เวลา: 18:00 น.- 20:00 น.
เวลา: 09:00 น.- 11:00 น.
เวลา: 15:00 น.- 17:00 น.
คอร์สกลุ่มพื้นฐาน
คอร์สนักกีฬา
5 ครั้ง/สัปดาห์ เดือนละ 6,000 บาท
4 ครั้ง/สัปดาห์ เดือนละ 5,000 บาท
3 ครั้ง/สัปดาห์ เดือนละ 4,000 บาท
2 ครั้ง/สัปดาห์ เดือนละ 3,500 บาท
1 ครั้ง/สัปดาห์ เดือนละ 2,000 บาท
5 ครั้ง/สัปดาห์ เดือนละ 6,000 บาท
8 ครั้ง/สัปดาห์ เดือนละ 8,500 บาท

คอร์ส Advance program training
12 ครั้ง/สัปดาห์ เดือนละ 12,000 บาท
Pro บุฟเฟต์
Full Couse 6 วัน (8 ครั้ง/สัปดาห์)
คอร์สกลุ่มพื้นฐานเดือนละ 7,000 บาท
คอร์สพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่อายุ 5 ขวบ
เรียนเป็นรายครั้ง/ค่าอุปกรณ์
สังกัดสโมสร Spirit by Maneepong 400 บาท/ครั้ง
สังกัดสโมสรอื่น 500 บาท/ครั้ง
เสื้อซ้อม 250 บาท/ตัว
สถานที่ : สนามแบดมินตันฟิวเจอร์ อารีน่า
94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
หมายเหตุ :
  • นักกีฬาต้องชำระค่าเรียนภายในวันที่ 25-30 ก่อนเริ่มคอร์ส
  • กรณีนักกีฬาลงคอร์สเรียนไม่ตรงกับนโยบายที่สโมสรกำหนดไว้ สโมสรขอสงวนสิทธิ์การคำนวณค่าเรียนต่างจากรายละเอียดข้างต้นเป็นรายกรณี